Pedagogisch concept

De wettelijke taak van kinderdagverblijven is geregeld in de Wet op de vroegschoolse educatie en de bevordering van het kind en in de Vierde wet betreffende de uitvoering van de wet inzake kinder- en jeugdwelzijn – SGB VIII. Kinderdagverblijven zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, de opvoeding en de verzorging van kinderen. Zij zijn een belangrijke plaats van opvoeding en leren en vullen de ondersteuning van het kind in het gezin aan. Zij zorgen dus voor continuïteit in het onderwijsproces van het kind, dat voortdurend tot stand wordt gebracht door middel van begeleiding en voorlichting in een regelmatige dialoog met de ouders.

Het doel is de persoonlijkheid van het kind te bevorderen, hetgeen wordt bereikt door individuele ondersteuning.
Concreet betekent dit voor onze KiTa:

  • De onderwijsprocessen worden begeleid in het Duits en in het onderwijsaanbod in het Aramees, bevorderd door christelijke thema’s en gestimuleerd in de natuur. Elk kind is zowel in de groep als individueel.
  • De opvoeding geschiedt onder meer door gedragsregels en door individuele activiteiten, waardoor de kinderen zich uiten en daardoor in hun persoonlijkheidsontwikkeling worden gesterkt en bevorderd ontwikkeling van hun persoonlijkheid.
  • De zorg wordt verzekerd door de betrouwbare werking van de faciliteit. Elke dag zijn de kinderen en volwassenen niet alleen in het gebouw, maar ook in de buitenruimte en in de natuur en in de natuur.

De belangrijkste aandachtspunten van het dagverblijf in het kort:
Christelijke opvoeding vormt de basis van het opvoedkundige werk. De Christelijke waarden doordringen
alle gebieden van het onderwijs. De kinderen zijn niet alleen bezig met vragen over de zin van het leven,
maar ook hoe alle mensen op een goede en zinvolle manier kunnen samenleven.

Bovendien gaat het erom de ervaring van de natuur met de bijbehorende beweging regelmatig tot een vast onderdeel van de dagelijkse activiteiten te maken.
van dagelijkse activiteiten, zodat de kinderen concrete ervaringen kunnen opdoen met de natuur en de
natuur en milieu. Daarbij willen wij steeds de nadruk leggen op het verband tussen
en de christelijke waarden waar zij naar leven (natuur- en dierenbescherming, biologisch voedsel, enz.).
etc.).

Bovendien wordt de Aramese taal bevorderd door de dagelijkse
educatieve activiteiten in het Aramees.

Het gedetailleerde concept is afhankelijk van de respectieve locatie en het eigendom. Op verzoek zenden wij u graag ons educatief concept toe.

 

Neem gewoon contact met ons op