Missie

Wij zijn Christelijk
Onze missie is gebaseerd op onze visie, die wij nastreven.

De term mosterdzaadje verwijst naar de gelijkenis in de Bijbel, Mattheüs 13:31-32, waarin staat: “…Het Koninkrijk der hemelen is als een mosterdzaadje, dat een mens zaait op zijn akker. Het is het kleinste van alle zaden, maar zodra het is opgegroeid, is het groter dan de andere planten en wordt het een boom, zodat de vogels van de lucht komen en nestelen in zijn takken.”

Wij vergelijken onze kinderkamer met een mosterdzaadje, dat op een dag zal uitgroeien tot een grote boom en veel vrucht zal dragen. Bij ons zijn het niet de vogels, maar de kinderen die hun “nest” bij ons vinden. Ze vinden meer dan dat in ons dagverblijf.

Zij vinden een inspirerende ruimte die ruimte biedt voor spannende ontdekkingen en ervaringen voor elk kind, terwijl tegelijkertijd de christelijke levenswijze centraal staat. Voor de Aramese gezinnen is ons kinderdagverblijf ook een brug tussen het oude huis van de voorouders en dat van het nieuwe huis van de ouders.

Ons doel is dan ook de christelijke waarden en de liefde voor de naaste, zoals Jezus Christus die heeft onderwezen, door te geven.
Jezus Christus leerde. Daarbij werken wij samen met de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië, met de
Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk.

Wij geven tweetalig onderwijs
Het is wetenschappelijk bewezen dat een tweetalig opgevoed kind gemakkelijker andere talen kan leren. In nauwe samenhang hiermee is integratie voor dit kind veel gemakkelijker, omdat het de verschillen in taal en bijgevolg in cultuur beter kan onderscheiden. Op die manier willen we “gemengde talen” op jonge leeftijd vermijden.
De Duitse taal komt op de eerste plaats, de Aramese taal op de tweede.

Wij zijn onafhankelijk
Als jeugdzorgorganisatie zijn wij een onafhankelijke organisatie. Wij nemen onze beslissingen onafhankelijk, ten voordele van de kinderen en families. Daarbij volgen wij de richtlijnen van SGB VIII (wet op het welzijn van kinderen en jongeren) en KiBiz (wet op de opvoeding van kinderen van Noordrijn-Westfalen).

Wij zijn divers
Onze faciliteiten staan open voor alle kinderen van alle achtergronden en geloofsovertuigingen. Wij vergemakkelijken culturele uitwisseling en het leren over andere culturen.

We werken samen
Ondanks onze onafhankelijkheid werken wij samen met een breed scala van organisaties en instellingen. Daartoe behoren plaatselijke bureaus voor jeugdzorg, gemeenten, kerken, liefdadigheidsinstellingen en vele andere. Wij zien de levendige en constructieve uitwisseling als een grote verrijking voor ons werk.

Wij leven tradities
Tradities staan voor een rijke cultuur. Daarom willen wij onze christelijke tradities en gebruiken uit onze landen van herkomst bewaren en doorgeven aan toekomstige generaties.

 

Neem gewoon contact met ons op