Registreer kind

Bent u vader of moeder of gewoon een ouder en geïnteresseerd in ons Duits-Aramees kinderdagverblijf?

Dan vragen wij u als volgt te handelen:

 1. Download het aanvraagformulier (PDF) op deze pagina.
 2. Vul de verplichte velden in en onderteken het aanvraagformulier.
 3. Stuur ons het ondertekende aanmeldingsformulier per e-mail naar mail@senfkorn-kita.de of per post naar Senfkorn Kindertagesstätte gGmbH, Im Vogtland 17, 33104 Paderborn.
  Aanvraagformulier_Duits-Aramees_Kita_Paderborn

U kunt uw sollicitatie ook rechtstreeks in het formulier hier schrijven:

  Location
  Leeftijd van uw kind bij KiTa-Start?

  Hebt u vragen over de inschrijving, het concept en tweetaligheid?

  Kijk dan bij onze vragen en antwoorden (FAQ).

  Als u meer hulp nodig hebt, kunt u ons mailen of hier het contactformulier invullen en ons vertellen hoe we u telefonisch het beste kunnen bereiken. Een persoonlijk gesprek is ook een goed idee. Samen zullen we een datum prikken om uw verzoek in detail te bespreken. Wij nemen graag deze tijd.

  Wie zullen de voorlichters zijn?

  Wij voeren momenteel enkele eerste gesprekken met potentiële opleiders. We zullen in de loop van de volgende maanden beslissen wie we in dienst nemen. Belangrijk: de mensen in kwestie moeten over de juiste kwalificaties beschikken.
  Het concept vereist opvang op basis van het immersieprincipe. Immersie betekent dat uw kind dagelijks in contact komt met de Aramese taal en er als het ware in ondergedompeld raakt.
  De Aramees sprekende verzorger van uw kind biedt dezelfde activiteiten aan als de Duits sprekende collega’s. Zij zal alleen in het Aramees spreken. Op deze manier ervaart uw kind niet alleen de educatieve inhoud van de activiteiten, maar leert het tegelijkertijd ook Aramees. De meeste kinderen raken snel gewend aan het gebruik van een tweede taal. Natuurlijk zullen de opvoeders handelen zoals de situatie dat vereist. Het welzijn van uw kind staat voorop. Dit betekent dat als uw kind geen of slechts een beetje Aramees verstaat, de opvoeders uiteraard Duits met uw kind zullen spreken. Alle Arameessprekende opvoeders spreken beide talen.

  Hoe hoog zullen de ouderbijdragen zijn?

  We gaan momenteel uit van dezelfde ouderbijdragen die de stad Paderborn rekent voor andere openbare kinderdagverblijven.

  Hoe wordt de exploitatie van het kinderdagverblijf gefinancierd?

  Volgens onze geplande aanvragen bij het bureau voor jeugdzorg in overeenstemming met de wet op de opvoeding van kinderen (Kinderbildungsgesetz; KiBiz), zullen wij het grootste deel van de kosten kunnen dekken door subsidies. Er blijft een tekort van ongeveer 8%. Dit geld moeten we bij elkaar zien te krijgen door sponsors en donaties. Wij hebben reeds enkele sponsors gevonden. Hun aantal zal in de loop van de tijd worden uitgebreid. Belangrijke informatie: Een openbare organisatie zonder winstoogmerk die een kinderdagverblijf exploiteert, mag geen winst maken. Zij dient alleen haar eigen doel. Voor bepaalde aankopen is ook aanvullende financiering nodig. Daarom is het des te belangrijker dat u het kinderdagverblijf met uw giften steunt.

  Wie zijn de oprichters en beheerders van het kinderdagverblijf?

  Alle oprichters en ondersteuners zijn Suryoye die het waardevolle erfgoed van ons Suryoye willen doorgeven aan onze nakomelingen. Saliba Gabriel zal als directeur van de in Paderborn opgerichte gemeinnützige GmbH (naamloze vennootschap zonder winstoogmerk) werkzaam zijn. Hij krijgt de taak om fulltime voor het dagopvangproject te zorgen. Zodra het kinderdagverblijf in Paderborn is opgericht en met succes functioneert, zal Saliba ook andere Suryoye gemeenschappen ondersteunen bij het runnen van hun eigen kinderdagverblijven. Hij zal alle kennis over juridische situaties en uitdagingen, alle opgedane ervaring, etc. doorgeven.

  Waar zal het kinderdagverblijf gevestigd worden?

  Het is de bedoeling dat het centrum in Paderborn komt. Op basis van onze analyses voor de Aramees sprekende huishoudens, waarvan 80% zich rond de stadskern heeft gevestigd, is Stadtheide op dit moment onze voorkeurswijk. Beide kerken/parochies liggen ook in de buurt. Andere wijken zoals Schloss-Neuhaus, Elsen, Marienloh, etc., liggen ook nog steeds op een acceptabele afstand van max. vijf kilometer daarvandaan. Een ander essentieel punt is dat het vinden van een woning in de stadskern erg moeilijk is vanwege de huidige bouwhausse. Door intensieve navraag hebben wij op dit moment twee opties voor onroerend goed in Stadtheide. Op één perceel hebben wij een reservering gemaakt voor de bouw van het kinderdagverblijf.
  Andere sociale gebieden zoals Kaukenberg, Auf der Lieth, Goldgrund, enz. zijn echter ook aantrekkelijk en zouden geschikte locaties zijn.

  Ik heb geen auto. Hoe kan ik mijn kind naar het kinderdagverblijf brengen?

  Daar werken we op dit moment aan. Een van de mogelijkheden is een vervoersdienst die de kinderen van en naar het kinderdagverblijf brengt. Een andere mogelijkheid is om carpools te vormen.

  Hoeveel kinderen komen er in het dagverblijf?

  Ons plan is twee groepen van elk 20-22 kinderen. Hoe groter het aantal groepen in het dagverblijf, hoe economischer een dagverblijf kan worden gerund. Lokale overheden en instanties zien ook liever dat het dagverblijf meer dan één groep telt. Het tweetalige aanbod kan echter aanvankelijk tot één groep beperkt blijven, om later tot beide groepen te worden uitgebreid. Dit hangt af van het aantal kinderen dat zich aanmeldt en van de Aramees sprekende opvoeders.

  Waarom is het belangrijk dat ik mezelf op de kandidatenlijst zet?

  Waarom is het belangrijk dat ik mezelf op de kandidatenlijst zet?

  De oprichting van het kinderdagverblijf is afhankelijk van de financiële steun van de gemeenten en bureaus. Om subsidies te kunnen ontvangen, moeten we voldoende vraag aantonen. Het welslagen van het project hangt daarom in grote mate af van de steun van ouders die thuis reeds Aramees spreken of er een band mee hebben door hun afkomst.
  Gelieve er ook rekening mee te houden dat de plaatsen in het dagverblijf in het begin beperkt zullen zijn. We zullen waarschijnlijk beginnen met één groep van 20 kinderen. Daarom kunnen we alleen kinderen in aanmerking nemen die op de sollicitantenlijst stonden. Inschrijving is niet bindend. De oprichters kunnen momenteel geen plaats in het kinderdagverblijf garanderen, aangezien het centrum zich nog in de opstartfase bevindt. Omgekeerd staat het de ouders vrij om later te beslissen of ze de plaats in het kinderdagverblijf al dan niet aanvaarden. Verbintenis ontstaat pas door ondertekening van een opvangcontract.

  Vanaf welke leeftijd kan mijn kind worden opgenomen?

  In eerste instantie plannen wij met de groep type I (kinderen vanaf twee jaar tot zij naar school gaan) in overeenstemming met de wet op het onderwijs aan kinderen (Kinderbildungsgesetz; KiBiz). Indien nodig kunnen wij op een later tijdstip een aanbod voor kinderen jonger dan twee jaar (“U2”) toevoegen.

  Wat is tweetaligheid?

  Meertaligheid (ook tweetaligheid genoemd) is het vermogen om meer dan één taal te spreken. Er is een verschil tussen opgroeien met twee talen vanaf de geboorte (gelijktijdige tweetaligheid) of eerst één taal leren en dan (vanaf ongeveer 3 jaar) een tweede taal (opeenvolgende tweetaligheid). Als de tweede taal op de leeftijd van 6 tot 10 jaar wordt verworven, spreekt men van tweede-taalverwerving in de kindertijd. Er bestaat ook tweede-taalverwerving op volwassen leeftijd.

  Welke nadelen ondervindt mijn kind van een tweetalig kinderdagverblijf? Zal het problemen hebben met het leren van Duits?

  Wij concentreren ons liever op de voordelen. Alle studies tot nu toe hebben aangetoond dat kinderen die tweetalig opgroeien zelfs beter presteren dan eentalige kinderen. Hun hersenen ontwikkelen zich anders, en de synapsen verbinden zich nog sterker. Door de vaste referentiepersonen leert het kind op het kinderdagverblijf beide talen.
  De taal is natuurlijk niet alleen afhankelijk van het kinderdagverblijf, maar ook in grote mate van het ouderlijk huis. Daarom is het belangrijk dat de ouders thuis beide talen spreken, zo mogelijk met een vaste referentiepersoon (bv. de moeder spreekt Aramees, de vader Duits, of omgekeerd).

  Wat kunt u als ouder doen om de meertalige ontwikkeling van uw kind te ondersteunen?

  Tweetalige taalondersteuning houdt in dat elke ouder in zijn eigen moedertaal met het kind spreekt. Enerzijds is dit om het kind te helpen het principe te leren dat iemand deze ene taal spreekt. Dit laat het kind vanaf de geboorte zien dat deze persoon deze ene taal zeker zal begrijpen en gebruiken. Het voorkomt ook dat uw kind het accent van de ouder en eventuele grammaticale fouten overneemt. Ongeaccentueerd taalgebruik is meestal alleen mogelijk als de persoon de taal als moedertaal heeft geleerd.

  Hoe kan de meertalige taalverwerving worden ondersteund?

  Het is nuttig als u als ouder in uw moedertaal (bv. Aramees) tegen het kind spreekt. Dit kan betekenen dat u als moeder in een andere taal tegen uw kind spreekt dan de vader (één persoon = één taal).

  Op welke leeftijd leert mijn kind het best een tweede taal?

  Hoe vroeger een kind een taal spreekt, hoe gemakkelijker het die leert. Studies hebben aangetoond dat kinderen voor hun vierde jaar talen leren met hetzelfde deel van hun hersenen dat ze gebruiken om hun moedertaal te verwerven.

  Wat zijn de voordelen van vroege meertaligheid?

  Veel kinderen hebben baat bij het vroeg leren van een tweede taal. Het gaat onder meer om betere schoolprestaties en probleemoplossend vermogen, maar ook om een grotere creativiteit en een beter begrip van complexe zaken. Zelfs als het kind tijdens de basisschool het intensieve contact met de vreemde taal verliest, zal het de taal sneller en beter opnieuw leren dan andere kinderen op de middelbare school.
  De indirecte voordelen van vroege meertaligheid zijn een groter zelfvertrouwen en een groter bewustzijn van andere en vreemde culturen.

  Is het leren van een tweede taal schadelijk voor de kennis van het Duits van mijn kind?

  In de meeste gevallen worden de kennis en vaardigheden van uw kind in het Duits zelfs versterkt door het leren van een tweede taal. De vergelijking tussen twee verschillende talen helpt het kind om beide talen beter te begrijpen.

  Is het moeilijker voor een kind om twee talen tegelijk te leren?

  Daar is geen empirisch bewijs voor. Een kind hoeft geen speciale vaardigheden of eigenschappen te hebben om tweetalig op te groeien. Zolang een kind van jongs af aan met twee talen wordt omringd, zal het die talen leren.
  Het merendeel van de wereldbevolking groeit meertalig op.
  Voorbeeldlanden zijn: België (Nederlands, Frans, Duits), Zwitserland (Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans), Italië (Italiaans, regionaal ook Duits, Frans, Ladinisch en Sloveens), Canada (Engels en Frans), Zuid-Afrika (Afrikaans, Engels, Zuid-Ndebele, isiXhosa, isiZulu, Noord-Sotho, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga) en vele andere.

  Welke gevolgen heeft tweetalig opgroeien voor de identiteit?

  Tweetaligheid biedt via de taal een zeer gemakkelijke toegang tot andere culturen en is daarom van voordeel voor de identiteitsontwikkeling van iemand die met verschillende talen opgroeit. Het is een manier om andere culturen te delen en te leren kennen. Het verschaft inzicht in verschillende culturele regels en gewoonten. Daardoor kan de eigen identiteit zich beter ontwikkelen. Dit gebeurt door interactie van de principes van verbondenheid en afbakening. In de loop van een mensenleven leert iemand verschillende sociale rollen aan te nemen, die in de loop van het leven veranderen (bv.: dochter of zoon; zus of broer; student; werknemer). Tweetaligheid stelt kinderen in staat niet alleen met twee talen op te groeien: Ze groeien ook op met en in twee culturen, wat de ontwikkeling van het kind vorm geeft.

  Neem gewoon contact met ons op