Team

Over de aanbieder

Senfkorn Kindertagesstätte gGmbH is in 2019 opgericht met als doel kinderdagverblijven met een nieuwe aanpak landelijk te exploiteren. De nadruk ligt op christelijke opvoeding, natuurbeleving in combinatie met bewegingsbevordering en tweetaligheid (Duits-Aramees). De organisatie is niet verbonden aan enige …

weiterlesen


Pedagogisch concept

De wettelijke taak van kinderdagverblijven is geregeld in de Wet op de vroegschoolse educatie en de bevordering van het kind en in de Vierde wet betreffende de uitvoering van de wet inzake kinder- en jeugdwelzijn – SGB VIII. Kinderdagverblijven zijn verantwoordelijk …

weiterlesen


Missie

Wij zijn Christelijk
Onze missie is gebaseerd op onze visie, die wij nastreven.

De term mosterdzaadje verwijst naar de gelijkenis in de Bijbel, Mattheüs 13:31-32, waarin staat: “…Het Koninkrijk der hemelen is als een mosterdzaadje, dat een mens zaait op zijn akker. Het …

weiterlesen


Neem gewoon contact met ons op